Zvočna karta zvonjenja v Ljubljani

Posnetki zvonjenja lahko predstavljajo tudi mestno zvočnost preteklosti, predvsem kadar so zvonovi starejše letnice in zvonjenje ni doživelo večjih posegov v zvočno podobo kot so na primer menjave kembljev, programske spremembe nihajnega časa in podobno. Vsekakor pa je potrebno vzeti v obzir, da je vsa zvočna podoba zvonjenja nekoliko spremenjena od pretekle zaradi elektrifikacije zvonjenja, ki je množično potekala v osemdesetih letih 20. stoletja.

Več na spletni strani: http://zvonjenje.si/