Zveza Sožitje

Smo samostojna, nestrankarska, nepridobitna in prostovoljna organizacija s socialno-človekoljubnimi cilji in organizacija za napredek skupne in posamične skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju, njihove starše in člane družin. Zvezo Sožitje sestavljajo društva za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, ki delujejo na območju Republike Slovenije.
Programi Zveze Sožitje so namenjeni usposabljanju, izobraževanju, opolnomočenju, ohranjanju zdravja oseb z (MDR) motnjami v duševnem razvoju pa tudi njihovih družinskih članov.
Vsi programi so usmerjeni v večjo samostojnost udeležencev, spodbujajo integriteto in dejavno vključevanje vsakega posameznika.
Programi so namenjeni osebam z zmernimi, težjimi, težkimi in kombiniranimi motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinskim članom.

Več na spletni strani: http://www.zveza-sozitje.si/