Pošta Slovenije

Smo gospodarska družba v 100-odstotni lasti Republike Slovenije, vendar večino prihodkov ustvarimo na trgu. Uspešno se uveljavljamo na številnih področjih poslovanja. Smo družba z jasno poslovno usmeritvijo, s prepoznavnimi vrednotami in korporacijsko kulturo. V ospredju našega delovanja je zadovoljen naročnik. Zavedamo se odgovornosti do zaposlenih, posameznikov in podjetij ter širšega družbenega okolja. Povečujemo obseg in kakovost naših storitev ter jih prilagajamo specifičnostim strank. Določene storitve izvajamo v sodelovanju s tujimi partnerji, kar nam omogoča še večjo odzivnost.

Več na spletni strani: http://www.posta.si/