Mestna knjižnica Ljubljana

Mestna knjižnica Ljubljana skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti za prebivalce Mestne občine Ljubljana in njene obiskovalce. Predstavlja kulturno, informacijsko, izobraževalno, socialno in komunikacijsko stičišče posameznikov, skupin, lokalne skupnosti, kulturnih ustanov in organizacij.
Obiskovalcem omogoča prost dostop do vseh zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih, domoznanskih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Razvija bralno kulturo in različne oblike pismenosti. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva ter skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja tako fizična kot virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor.

Več na spletni strani: http://www.mklj.si/