Delavska hranilnica

Hranilnico je novembra 1990 ustanovilo 28 ustanovnih članic. V projekt hranilnice je na ustanovni seji hranilnice poleg ZSSS verjelo le 6 panožnih sindikatov, 4 regijski sindikati, 15 občinskih sindikatov, Zveza društev upokojencev Slovenije in Zveza delovnih invalidov Slovenije.

Razvojno pot Delavske hranilnice lahko razdelimo v tri obdobja, obdobje prvih desetih let, ki ga je zaznamovalo obdobje majhnih razvojnih korakov in potrjevanja hranilnice na bančnem trgu, na obdobje osmih let pred finančno in gospodarsko krizo ter na obdobje zadnjih osmih let, v katerem je hranilnica v očeh prebivalstva in pravnih oseb vedno bolj pridobivala pravo in celovito podobo bančne institucije, si gradila svoj ugled in zaupanje.

Več na spletni strani: https://www.delavska-hranilnica.si/DH,,.htm